små websaker

i olika grad av presentabelt skick.

Cutesy timewaster: litet pusselspel.
HTML5-variant av vanebildande Flash-spelet wow connect fast utan tidgräns (o sötare ikoner). Två spellägen, tre svårigheter och "poängligor" för bästa tid per svårighet.

Pascal / Sierpiński : Mitt första Webassembly-test.
Sierpińskis och Pascals respektive trianglar är besläktade. Talen i pascaltriangeln modulo 2 ger upphov till ett slags diskret Sierpińskimönster.
Ett interaktivt wasm-skript färglägger upp till 3 000 rader av en pascaltriangel där talen avbildas per surjektion till kongruensklasserna för N modulo M : M ∈ { 2, 3 ... 255 }
(M är valbart i gränssnittet), med distinkta färger för varje tal.

Bingo Sonore enabler: musikbingo mha Spotify.
"Bingo sonore" är en rolig quizaktig musiklek som en skara popsnören tagit med sig hem från Luxemburg.
"Bingo Sonore enabler" är härtill ett enkelt serverskript som förenklar att ordna tävlingen, ifall du har ett spotifykonto.